Zabýváme se aplikací speciálních hmot ve stavebnictví, pře­devším pak v oblasti průmyslových podlah a to ve formě technicko-konzultační i dodavatelské činnosti.

Zabýváme se aplikací speciálních hmot ve stavebnictví, pře­devším pak v oblasti průmyslových podlah a to ve formě technicko-konzultační i dodavatelské činnosti.

Zabýváme se aplikací speciálních hmot ve stavebnictví, pře­devším pak v oblasti průmyslových podlah a to ve formě technicko-konzultační i dodavatelské činnosti.

URYCHLOVAČE KNOPP

INOVACE CEMENTOVÝCH POTĚRŮ

Každý stavebník, architekt a realizátor podlah zná problémové oblasti výskytu závad: obtížné zpracování, špatné pevnosti a zdlouhavý čas vysychání, které znemožňují termínově cílené plánování a zvládnutí stavebních úseků bez časových průtahů dané stavby. Pozdější přiřknutí viny spojené s požadavky na náhradu škody jsou na denním pořádku.

Řadou CONTOPP® vyvinula firma KNOPP komplexní paletu produktů, díky kterým je pokládka potěru na bázi cementu hračka. Nezáleží na tom, zda má Váš potěr být rychle vyzrálý (s limitní zbytkovou vlhkostí 2 CM %), jednodušší pro zpracování či pevný jako žula – s produkty CONTOPP® stojíte vždy na bezpečné straně.

Využijte náš inteligentní systém přísad jako produkty Compound All-in-one k výrobě plovoucích a spřažených potěrů s urychlenou a kalkulovatelnou vyzrálostí od 2 do 16 dnů, dle výběru produktu, ochranou proti zpětné vlhkosti, sníženým smrštěním a snadnou zpracovatelností. Tyto přísady jsou multifunkční bez chloridů a rozpouštědel.

CONTOPP® – URYCHLOVAČE ZRÁNÍ

  • Charakteristika: Urychlí vyzrání (dosažení zbytkové vlhkosti 2% CM)

CONTOPP® – URYCHLOVAČE ZRÁNÍ S ROZŠÍŘENÝMI VLASTNOSTMI

  • Charakteristika: Urychlí vyzrání (dosažení zbytkové vlhkosti 2 % CM)  a současně zdokonalí jeho mechanicko-fyzikální vlastnosti. Obsahuje navíc rozšířené vlastnosti, které vedle rychlého vyzrání rovněž zaručí:
  • zvýšenou pevnost v tlaku i tahu za ohybu
  • výrazné omezení smršťování a vzniku smršťovacích trhlin
  • výsledný účinek odpovídá sloučení vlastností přísad „duremit 50“ a příslušného urychlovače (t.j. BE 10,15, 20)
  • hydrofobní efekt potěru – ochrana proti zpětné vlhkosti (nedochází tedy k dodatečnému přijímání vlhkosti do potěru)
  • výrazně ulehčené zpracování a aplikaci při pokládce (zachování stejného procesu jako u běžných cementových potěrů)
  • jednoduché dávkování (lze přímo na stavbě)

Pro pokládku vyhřívaných podlah, spřažených i plovoucích cementových potěrů. Vhodné pro vlhké nebo externí prostředí, aplikovatelné při nepříznivých podmínkách počasí. Přísady urychlovačů CONTOPP® umožňují naplánování řízeného procesu zrání, tj. za dobu 2–4 dny, 8–10 dní, příp. 14–16 dní po položení cementového potěru je zajištěna nejen požadovaná pevnost, ale také limitní zbytková vlhkost 2 CM-%. Použitím těchto přísad je redukováno množství záměsové vody, vodní součinitel (v/c) se pohybuje kolem hodnoty 0,5. Přesné podmínky zpracování a použití jsou uvedeny v technických listech příslušné přísady.  S výrobky firmy KNOPP® dosáhnete rychlé a bezpečné zralosti podkladu.

„Komentář výrobce:“

Při vyvíjení řešení pro vysoce specializované problémy vždy u nás stála v popředí snaha nepřetržitě dále rozvíjet know-how na základě našich zkušeností  a pokračovat ve vývoji našich produktů.  Jednou ze záruk pro výše uvedené je naše oddělení výzkumu a vývoje. Zde nejsou nové produkty jen vyvíjeny, testovány a nepřetržitě kontrolovány, zda splňují nastavené standardy kvality, nýbrž se také slaďují s potřebami a problémy našich zákazníků. Řada CONTOPP ztělesňuje mimořádnou technologii produktu a nabízí řešení problémů výroby cementových potěrů.

DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT PŘÍMO OD NAŠICH PRODEJCŮ

Manažer prodeje: Ing. Dalibor PETR tel.: +420 603 499 631

REFERENČNÍ STAVBY

Tělocvična v areálu Tenis Klub Prostějov, Střední škola polytechnická Švehlova Prostějov, Polyfunkční centrum v Praze, Bytová výstavba Olomouc – Řepčín, Hockenheimring, Red Bull, Audi, BMW, Volkswagen, Infinion, Olympijský stadión v Berlíně, Frankfurt Exhibition centre, ABN Amro Bank, Sheraton, letiště a mnohé další.

Zpracovávám...

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY?

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.