Zabýváme se aplikací speciálních hmot ve stavebnictví, pře­devším pak v oblasti průmyslových podlah a to ve formě technicko-konzultační i dodavatelské činnosti.

Zabýváme se aplikací speciálních hmot ve stavebnictví, pře­devším pak v oblasti průmyslových podlah a to ve formě technicko-konzultační i dodavatelské činnosti.

Zabýváme se aplikací speciálních hmot ve stavebnictví, pře­devším pak v oblasti průmyslových podlah a to ve formě technicko-konzultační i dodavatelské činnosti.

TEGO ADDIBIT

ADHÉZNÍ PŘÍSADY A EMULGÁTORY

ZPŮSOB ÚČINKU ADHEZNÍCH PŘÍSAD TEGO® Addibit

Úkolem asfaltu jako důležitého pojiva v silničním stavitelství je trvale spojit kamenivo rozdílné skladby a zrnitosti. Důležitými a v praxi osvědčenými pomocnými přísadami jsou zlepšovače adheze nebo adhezní činidla. Námi dodávané přísady splňují praxí vyžadované požadavky přilnavosti i na vlhký a zaprášený povrch pro všechny typy kameniva kyselého, neutrálního a zásaditého charakteru při použití všech známých druhů asfaltů.

ZPŮSOB ÚČINKU EMULGÁTORŮ TEGO® Addibit

Asfaltové emulze jsou směsi asfaltu a vody, ve kterých je asfalt velmi jemně rozptýlen. Toto jemné rozptýlení je dosaženo pomocí povrchově aktivních substancí, emulgátorů. Jemnost částeček je přitom vedle druhu emulgátoru jeden z nejdůležitějších faktorů pro chování emulze v praxi. Emulgátory z naší nabídky umožňují výrobu všech známých asfaltových emulzí až po speciální disperze.

   

TEGO Addibit L300

Tekuté smáčedlo a adhezní přísada do asfaltů. Díky své nízkoviskozní povaze jedna z velmi účinných, snadno použitelných přísad ke zlepšení přilnavosti

  • horkého asfaltu
  • ředěného asfaltu (cutback) a studeného asfaltu
  • asfaltových nátěrů
  • špachtlovacích hmot

Dále se používá jako emulgátor k výrobě kationaktivních asfaltových emulzí

   

TEGO Addibit F4 HB

Kationaktivní emulgátor a adhezní přísada do asfaltů ve formě vloček. Díky odolnosti proti vysokým teplotám ( při 280°C několik hodin a při 200°C několik dnů ) je to osvědčená přísada do horkých asfaltů. Kvalitativní a ekonomické přednosti jej předurčují k výrobě:

  • horkých asfaltových směsí (např. nosných vrstev, tenkovrstvých koberců) – litého asfaltu, mastixu, zálivkových hmot – hmot střešních izolačních pásů TEGO Addibit F4 HB se kromě toho osvědčil jako emulgátor k výrobě kationaktivních asfaltových emulzí.

   

Bližší informace zašleme na požádání.

Zpracovávám...

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY?

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.