Zabýváme se aplikací speciálních hmot ve stavebnictví, pře­devším pak v oblasti průmyslových podlah a to ve formě technicko-konzultační i dodavatelské činnosti.

Zabýváme se aplikací speciálních hmot ve stavebnictví, pře­devším pak v oblasti průmyslových podlah a to ve formě technicko-konzultační i dodavatelské činnosti.

Zabýváme se aplikací speciálních hmot ve stavebnictví, pře­devším pak v oblasti průmyslových podlah a to ve formě technicko-konzultační i dodavatelské činnosti.

PRODORAL RG-1

UTĚSŇOVÁNÍ DOMOVNÍCH PLYNOVODŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Utěsňování šroubovaných spojů vnitřních (domovních) plynovodů těsnícím prostředkem PRODORAL® R6–1.

VLASTNOSTI

 • Pro úniky do 10 l/h při provozním přetlaku do 100 mbarů (10kPa)
 • PRODORAL® R6–1 vniká pod tlakem do netěsných šroubovaných spojů
 • Dlouhá skladovatelnost: 24 měsíců v pevně uzavřených původních nádobách
 • Malá spotřeba: přibližně 1kg na cca 25 m potrubí 1“ – 1 1/2"
 • Těsnicí prostředek vypuštěný z potrubí lze znovu opakovaně používat
 • Metoda splňuje Technická doporučení TDG 704 02 dle GAS s.r.o. a ČSTZ
 • Odzkoušeno Ústavem pro výzkum a využití paliv v Běchovicích a doporučeno pro užívání v plynárenství v České republice protokolem č.21/14/99

VÝHODY

 • Spolehlivé – PRODORAL ® R6–1 je odolný proti vibracím, stárnutí a proti vlivům medií procházejících potrubím.
 • Cenově výhodné – Nedochází k nákladným a zdlouhavým zásahům do zdiva.
 • Rychlé – Utěsnění je provedeno během několika málo hodin a jsou jím splněny podmínky normy EN 13090 případně ČSN EN 1775
 • Šetří životní prostředí – PRODORAL ® R6–1 je vodní disperze s umělou hmotou, která neobsahuje rozpouštědla, je fyziologicky neškodná, nevyvíjí jedovaté výpary a je nehořlavá, tedy běžně skladovatelná.

PRODORAL® R6–1 je prostředek vhodný pro utěsoňování šroubovaných spojů vnitřních (domovních plynovodů) s provozním tlakem do 100 barů.

1)

Na všech odběrných místech se osadí odvzdušňovací uzávěry a na nejnižším místě se upevní přípojný uzávěr. Prach a nečistoty se vyfouknou tlakem postupně shora dolů všemi odvzdušňovacími uzávěry.

01-priprava-a-cisteni-potrubi

2)

Plynovod se naplní pomocí membránového čerpadla PRODORALEM® R6–1. Čerpadlo se pohání dusíkem nebo stlačeným vzduchem z kompresoru.

02-plneni-potrubi

3)

Po naplnění se potrubí na všech odběrných místech odvzdušní. Po odvzdušnění se naplněné potrubí ponechá pod tlakem po dobu 30 minut.

03-odvzdusneni-potrubi

4)

Těsnící prostředek se vypustí samotíží do sběrné nádoby a následně se jeho zbývající množstvívyfukuje postupně shora dusíkem nebo stlačeným vzduchem. Konečné vyprazdňování plynovodu se provede vytíráním molitanovými stírkami, které se rovněž pomocí dusíku nebo stlačeného vzduchu protlačují potrubím.

04-vyprazdneni-potrubi

5)

Pomocí ventilátoru PRODORALEM® R6–1 se plynovod odvětrává odspoda nahoru, aby se zbylý jemný film na jeho stěnách vysušil. Doba větrání závisí na délce a profilu potrubí.

05-vysouseni-potrubi

6)

Zkouška těsnosti potrubí se provede tlakem 110 mbarů po dobu 10 minut po předchozím vyrovnání teploty v souladu s příslušným předpisem. Posléze lze uvést plynovod do provozu.

06-zkouska-tesnosti

Zpracovávám...

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY?

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.