Zabýváme se aplikací speciálních hmot ve stavebnictví, pře­devším pak v oblasti průmyslových podlah a to ve formě technicko-konzultační i dodavatelské činnosti.

Zabýváme se aplikací speciálních hmot ve stavebnictví, pře­devším pak v oblasti průmyslových podlah a to ve formě technicko-konzultační i dodavatelské činnosti.

Zabýváme se aplikací speciálních hmot ve stavebnictví, pře­devším pak v oblasti průmyslových podlah a to ve formě technicko-konzultační i dodavatelské činnosti.

CONFALT

CONFALT® je tvořen nosným roštem z drceného kameniva spojeného asfaltovým pojivem, jehož dutiny jsou vyplněny nízkoviskozní maltou CONFALT®. Malta CONFALT® byla vyvinuta speciálně k tomuto účelu. CONFALT® spojuje flexibilitu asfaltu a pevnost malty CONFALT®. Malta CONFALT® kompenzuje smrštění, takže efektivně zabraňuje vzniku trhlin z pnutí při zrání celé vrstvy. Na základě rychlého nárůstu pevnosti je možné podlahy v halách nebo zpevněné plochy vyrobené z CONFALTU® uvést do provozu již za 24 hodin, ale vždy je třeba zohlednit podmínky na stavbě a podmínky stanovené smlouvou. 

OBLASTI POUŽITÍ

CONFALT® se používá většinou jako bezspárový povrch pro vysoké namáhání všude tam, kde by běžný asfalt nebyl dostačující nebo tam, kde by spáry v betonu působily problematicky. CONFALT® byl vyvinut speciálně pro takové aplikace, jako podlahy ve skladech a dílnách, vozovky, letištní a přístavní plochy, mosty a podobné oblasti s vysokým namáháním a/nebo povrchy znečišťované oleji, tuky apod. CONFALT® ve spojení s epoxidovou stěrkou a specielní výztužnou tkaninou-sítí jako membránou je použitelný v těch oblastech, kde je kladen důraz na ochranu životního prostředí. CONFALT® je uzpůsoben pro užití v prostředí s vysokými teplotními výkyvy.

VLASTNOSTI

CONFALT® spojuje flexibilitu asfaltu s pevností malty CONFALT®. Asfaltové pojivo obalí každé zrníčko kameniva a zaručuje tak elasticitu vrstvy. Malta CONFALT® vyplňuje mezery mezi kamenivem a zajišťuje pevnost a stabilitu vrstvy. Na základě hutné struktury malty CONFALT® a vysokého podílu drceného kameniva v nosném roštu mají povrchy z CONFALTU® vysokou odolnost proti otěru, obrusu a vyjetí kolejí. CONFALT® má velmi hutnou kompaktní strukturu a obzvlášě dobrou odolnost v agresivních podmínkách. CONFALT® je odolný vůči mrazu a posypovým solím.

MÍCHÁNÍ

Asfaltová směs (kostra) se míchá v běžných míchacích soupravách – obalovnách. Malta CONFALT® se míchá na staveništi v odpovídající míchačce s nuceným mícháním. U větších ploch je vhodné např. CONTEC Standart Silo se směšovacím čerpadlem. Mísící kapacita a výkon musí být stanoven podle předpokládané pokládané plochy a množství malty na jeden den tak, aby se zaručilo racionální pokládání. Při pokládání menších ploch je možné použít menší čerpadlo, jako např. PFT G5 s rotomixem.

POKLÁDÁNÍ

CONFALT® je vhodný jako vrchní povrchová vrstva na téměř všechny druhy podkladů, jako např. nosné vrstvy z cementové stabilizace, asfalt, beton nebo ocel. CONFALT® se standardně pokládá ve vrstvách tloušťky od 40mm, může však být pokládán až do tloušťky vrstvy 200mm. CONFALT® se vyrábí ve dvou pracovních krocích. Nejprve se pomocí finišeru položí a zhutní asfaltový nosný rošt. Tento rošt se skládá z drceného hrubého kameniva (5–8mm nebo 8–11mm), které se obalí směsí asfaltu, vápencového fileru a stabilizujícího celulózového vlákna. Jako další krok se namíchá malta CONFALT® pomocí směšovací pumpy nebo pomocí zásobníkového domíchávače + pumpy a hotová směs se pomocí gumové stěrky rozetře a bez vibrace se rozptýlí do stávajících dutin (mezerovitost roštu je cca 25%). Nakonec se povrch pod mírným tlakem stáhne gumovou stěrkou tak, aby na povrchu vznikla stejnoměrná struktura. Vnější plochy musejí být ochráněny proti odpařování nebo posypány rovnoměrnou vrstvou písku.

OPTICKÝ DOJEM

Protože se malta CONFALT® vyrábí na čistě minerální bázi, je možné, že po vytvrdnutí bude povrch vykazovat odlišnou barevnost nebo se budou tvořit mapy. Stejnoměrné zabarvení je možné docílit tak, že se povrch CONFALTU® zbrousí nebo opatří epoxidovým nátěrem.

BARVA

CONFALT® má cementově šedou barvu, lze jej všakzabarvit oxidačními barvami.

BALENÍ

Malta CONFALT® se dodává balená v pytlích po 25 kg nebo ve velkých vacích na paletách o váze 1200 kg. Je-li požadováno větší množství, je možné ji dodávat přímo v silech.

BEZPEČNOST

Malta CONFALT® je čistě minerálního původu a není tedy škodlivá pro životní prostředí. Platí pro ni bezpečnostní opatření jako pro portlandský cement.

DÁVKOVÁNÍ A SPOTŘEBA

Při objemu dutin 25–30% je spotřeba suché malty CONFALT® cca 5 kg sypké směsi na m2 a jeden cm tloušťky vrstvy. 25kg suché malty CONFALT® smíchané s 5–5,5litry vody vydá cca 14 litrů hotové maltové směsi CONFALT®.

SKLADOVÁNÍ

CONFALT® musí být skladován na paletách v suchu. Trvanlivost je 6 měsíců.

ČIŠTĚNÍ

Míchací soupravu a nářadí je nutné očistit ihned vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Uvedené údaje jsou typické směrné hodnoty získané v laboratoři při dávkování vody 22 % a nelze je chápat jako minima nebo charakteristické hodnoty.

MALTA CONFALT®: (hotový povrch viz níže) 24 hodin 3 dny 28 dnů
Pevnost v tlaku při 20°C 25–30 N/mm2 45–55 N/mm2 80–90 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu při 20°C 3–4 N/mm2 6–7 N/mm2   8–12 N/mm2
Doba tuhnutí při 20°C 8–12 hodin Objemová hmotnost: 2.100 kg/m3

    

   

   

   

Uvedené hodnoty pro celý systém CONFALT® jsou směrná čísla odvozená z laboratorních zkoušek podle zkušebních metod CONTEC Standart a částečně také odvozená z praxe.

   

TECHNICKÉ PODKLADYPro další technické podklady nebo receptury kontaktujte, prosím, Vaše CONTEC-partnery nebo naši kancelář. Na požádání Vám poskytneme naše standardní zkušební metody.

CELKOVÝ SYSTÉM CONFALT® Typické střední hodnoty:
Pevnost v tlaku po 28 dnech při 20°C:
„Měkký“ podklad jako asfalt: 2–8 N/mm2
„Tvrdý“ podklad jako beton: 8–10 N/mm2
Modul elasticity po 28 dnech při 20°C: Cca 8.000 N/mm2
Schopnost zatížení v provozu při 20°C: Po 24 hodinách, je třeba zohlednit konkrétní podmínky stavby a podmínky stanovené smlouvou

Zpracovávám...

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY?

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.