Utěsňování domovních plynovodů

Základní informace

  Utěsňování šroubovaných spojů vnitřních (domovních) plynovodů těsnícím prostředkem PRODORAL® R6–1.
VLASTNOSTI:
 • Pro úniky do 10 l/h při provozním přetlaku do 100 mbarů (10kPa)
 • PRODORAL® R6–1 vniká pod tlakem do netěsných šroubovaných spojů
 • Dlouhá skladovatelnost: 24 měsíců v pevně uzavřených původních nádobách
 • Malá spotřeba: přibližně 1kg na cca 25 m potrubí 1“ – 1 1/2"
 • Těsnicí prostředek vypuštěný z potrubí lze znovu opakovaně používat
 • Metoda splňuje Technická doporučení TDG 704 02 dle GAS s.r.o. a ČSTZ
 • Odzkoušeno Ústavem pro výzkum a využití paliv v Běchovicích a doporučeno pro užívání v plynárenství v České republice protokolem č.21/14/99
VÝHODY:
 • Spolehlivé – PRODORAL ® R6–1 je odolný proti vibracím, stárnutí a proti vlivům medií procházejících potrubím.
 • Cenově výhodné – Nedochází k nákladným a zdlouhavým zásahům do zdiva.
 • Rychlé – Utěsnění je provedeno během několika málo hodin a jsou jím splněny podmínky normy EN 13090 případně ČSN EN 1775
 • Šetří životní prostředí – PRODORAL ® R6–1 je vodní disperze s umělou hmotou, která neobsahuje rozpouštědla, je fyziologicky neškodná, nevyvíjí jedovaté výpary a je nehořlavá, tedy běžně skladovatelná.
PRODORAL® R6–1 je prostředek vhodný pro utěsoňování šroubovaných spojů vnitřních (domovních plynovodů) s provozním tlakem do 100 barů.
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Utěsňování domovních plynovodů