Betonové podlahy

Výhody betonových podlah (cena, pevnost, tuhost) využíváme u novostaveb i rekonstrukcí průmyslových objektů. Jako výztuž používáme svařované kari sítě nebo rozptýlenou výztuž – ocelové drátky nebo PP vlákna. Povrchy betonových podlah je nutné zušlechtit minimálně impregnačními nátěry například na bázi epoxidu za účelem zabezpečení bezprašnosti povrchu.

Zušlechtění povrchu:
  • impregnační nátěry (většinou na bázi epoxidu) jsou minimální úpravou pro zajištění bezprašnosti povrchu
  • minerální vsyp nejčastější povrchová úprava. Používáme typ Estrix Hartkorn (pevnost v tlaku min 85 MPa); chemická odolnost: oleje; tuky, benzín, organická rozpouštědla, louhy.
Betonová deska se vsypem a nátěrem
  • zapečeťující nátěr Bofloor nebo Stopox Dicksiegel
  • vsyp Estrix Hartkorn – pevnost v tlaku 85 Mpa; obrusnost dle DIN 52108 je menší než 4–6 dle použitého typu vsypu; chemická odolnost: oleje, tuky, org.rozpouštědla, poh. hmoty, posyp. soli, běžné čistící prostředky )
  • strojně zahlazená a zavibrovaná betonová deska

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Betonové podlahy