Průmyslové podlahy

Cílem je splnit různé požadavky zákazníků – odolnost proti extrémnímu namáhání, odolnost proti různým chemickým látkám, antistatická úprava, bezprašnost, ekologická nezávadnost. Naše hlavní zásady – rychlost a spolehlivost při realizaci, přesné termíny a poctivé ceny.

Průmyslové podlahy – dodávka a montáž:
 • betonové podlahy s výztuží klasickou nebo rozptýlenou
 • vysokopevnostní spřažené podlahy Estrix pro vysoká zatížení
 • vysokopevnostní spřažené podlahy Ferroplan při méně únosném nebo zaolejovaném podkladu
 • lité podlahy na bázi epoxidu, polyuretanu apod.
 • stěrkové podlahy
 • plastbetonové podlahy
 • antistatické podlahy s odvodem elektrostatického náboje
 • plastové podlahové desky Walastic pro vysoké namáhání
Typy podlah:
  Estrix
  • zapečeťující nátěr
  • Estrix N 85 – pevnost v tlaku 85 Mpa; obrusnost dle DIN 52108 je menší než 5; chemická odolnost: oleje, tuky, org. rozpouštědla, poh. hmoty, posyp. soli, běžné čistící prostředky, bezprašnost )
  • spojovací můstek Haftbrücke N
  • stávající betonový podklad nebo nová betonová deska min. B 25

  Epoxidová stěrka s antistatickou úpravou

  • epoxidová antistatická stěrka Stopox KU 611
  • vodivá vrstva Stopox WL 110 (nátěr)
  • mezivrstva Stopox UGV s výztužnou perlinkou
  • spojovací můstek Stopox HVP O nebo epoxidová penetrace
  • stávající betonový podklad nebo nová betonová deska

  Epoxidová stěrka

  • epoxidová stěrka Stopox BB-OS
  • spojovací můstek Stopox nebo epoxidová penetrace
  • stávající betonový podklad nebo nová betonová deska

  Betonová deska se vsypem a nátěrem

  • zapečeťující nátěr Bofloor nebo Stopox Dicksiegel
  • vsyp Estrix Hartkorn – pevnost v tlaku 85 Mpa; obrusnost dle DIN 52108 je menší než 4–6 dle použitého typu vsypu; chemická odolnost: oleje, tuky, org.rozpouštědla, poh. hmoty, posyp. soli, běžné čistící prostředky )
  • strojně zahlazená a zavibrovaná betonová deska

  Epoxidový nátěr

  • epoxidový nátěr Stopox Dicksiegel
  • spojovací můstek Stopox nebo epoxidová penetrace
  • stávající betonový podklad nebo nová betonová deska

  Plastbetonová podlaha

  • zapečeťující nátěr
  • plastbeton
  • spojovací můstek Stopox HVP – O
  • stávající betonový podklad nebo nová betonová deska

  Confalt

  • Nosná asfaltová kostra ( např. asfalt B70/100 + celulozové vlákno + granulovaná kamenná drť 8/11 s mezerovitostí 25%-27%)
  • výplň mezer maltou Confalt na celou tloušťku vrstvy (30–80mm)
  • podkladní hutněné vrstvy

  Walastic desky

  • Walastic deska
  • normální – 500×500×10
  • polodrážka – 490×490×10
  • clip – 445×445×10 (rozebíratelné)
  • lepidlo na bázi PU
  • penetrace
  • únosné pevné podloží

  Ferroplan

  • Samostatná vysoce odolná armovaná deska tl. 20–30 mm (síť tl. 6 mm s oky 100×100mm) s pevností až 110 MPa. Používá se při méně únosném nebo zaolejovaném podkladu.
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průmyslové podlahy