Adhézní přísady a emulgátory

 • ZPŮSOB ÚČINKU ADHEZNÍCH PŘÍSAD TEGO® Addibit
Úkolem asfaltu jako důležitého pojiva v silničním stavitelství je trvale spojit kamenivo rozdílné skladby a zrnitosti. Důležitými a v praxi osvědčenými pomocnými přísadami jsou zlepšovače adheze nebo adhezní činidla. Námi dodávané přísady splňují praxí vyžadované požadavky přilnavosti i na vlhký a zaprášený povrch pro všechny typy kameniva kyselého, neutrálního a zásaditého charakteru při použití všech známých druhů asfaltů.

ZPŮSOB ÚČINKU EMULGÁTORŮ TEGO® Addibit

Asfaltové emulze jsou směsi asfaltu a vody, ve kterých je asfalt velmi jemně rozptýlen. Toto jemné rozptýlení je dosaženo pomocí povrchově aktivních substancí, emulgátorů. Jemnost částeček je přitom vedle druhu emulgátoru jeden z nejdůležitějších faktorů pro chování emulze v praxi. Emulgátory z naší nabídky umožňují výrobu všech známých asfaltových emulzí až po speciální disperze.

TEGO Addibit L300
  Tekuté smáčedlo a adhezní přísada do asfaltů. Díky své nízkoviskozní povaze jedna z velmi účinných, snadno použitelných přísad ke zlepšení přilnavosti
 • horkého asfaltu
 • ředěného asfaltu (cutback) a studeného asfaltu
 • asfaltových nátěrů
 • špachtlovacích hmot
 • Dále se používá jako emulgátor k výrobě kationaktivních asfaltových emulzí
TEGO Addibit F4 HB
  Kationaktivní emulgátor a adhezní přísada do asfaltů ve formě vloček. Díky odolnosti proti vysokým teplotám ( při 280°C několik hodin a při 200°C několik dnů ) je to osvědčená přísada do horkých asfaltů. Kvalitativní a ekonomické přednosti jej předurčují k výrobě:
  • horkých asfaltových směsí (např. nosných vrstev, tenkovrstvých koberců) – litého asfaltu, mastixu, zálivkových hmot – hmot střešních izolačních pásů TEGO Addibit F4 HB se kromě toho osvědčil jako emulgátor k výrobě kationaktivních asfaltových emulzí.

  Bližší informace zašleme na požádání.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Adhézní přísady a emulgátory